Herken je dit?

Je bent als coach, consultant of trainer professioneel bezig met je vak. Bovenop deze dienstverlening kruipt er nog heel wat tijd in administratie rondom al je dienstverlening. En nu komt daar nog een hele nieuwe administratie bovenop rond de GDPR.

In je trajecten van dienstverlening is het uiteraard noodzakelijk dat er persoonsgegevens verwerkt worden. Je behandelt al deze gegevens vertrouwelijk omdat dat nu eenmaal eigen is aan je dienstverlening. En nu moeten die verwerkingen plots voldoen aan een hele nieuwe regelgeving.

Je krijgt in de uitoefening van je beroep meer en meer vragen van je klanten rond de GDPR. Kort door de bocht komt het erop neer dat je moet aantonen dat je dienstverlening uitgevoerd wordt conform de regelgeving van de GDPR.

Je hebt geen tijd noch enige behoefte om alles in orde te brengen. Je hebt ook niet de indruk dat je sector of je onderneming is blootgesteld aan enig onderzoek. Ook bij je collega's is het op dit front windstil.

Hoe zou het voor je zijn?

Wanneer je een duidelijk overzicht hebt van de regelgeving en hoe je die toepast op de jouw dienstverlening?
Wanneer je steeds opnieuw dezelfde werkwijze kan toepassen op alle verschillende dossiers die je dagelijks behandelt?
Wanneer je elke klant duidelijk kan informeren hoe jij de regelgeving toepast op zijn dossier?
Je nu toch het gevoel hebt dat het goed was om een en ander toch in regel te stellen.

Dat is allemaal mogelijk in een online traject van 6 sessies aan de prijs van 697 EUR excl. 21% btw.

Weet dat het beschermen van persoonsgegevens een opportuniteit kan betekenen voor uw bedrijf, wanneer uw klanten weten en beseffen dat u hun persoonsgegevens correct verwerkt en niet valoriseert!

Bestel nu een GDPR-traject!

Aan het einde van dit traject:

Heb jij heel duidelijk in kaart gebracht in welke bedrijfsprocessen persoonsgegevens worden verwerkt. 
Op basis van deze analyse wordt het verplichte interne register van verwerking opgesteld.
Begrijp jij duidelijk de toepassing van de regelgeving op je dienstverlening. Hierdoor ontstaan een aantal nieuwe processen die je mee kan opnemen in het totale project van je klant.
Weet je wat de voordelen en de opportuniteiten zijn om je dienstverlening te omkaderen met de regelgeving van de GDPR.
Kan jij je duidelijk onderscheiden van je collega's die nog altijd denken dat de GDPR niet op hen van toepassing is of niet belangrijk is voor hen of hun klanten.
Kan jij stellen dat je handelt conform en in regel bent met de regelgeving.

GDPR voor de KMO

Verplichte documentatie: 

  • verwerkingsregister;
  • privacy policy;
  • intern beleid gegevensverwerking;
  • intern register datalekken;


Iedereen in het bedrijf moet bewust gemaakt worden rond de dagelijkse verwerking van persoonsgegevens bij mailen, communicatie & direct marketing!

GDPR voor eenmanszaken

Awareness!

Van groot belang is de awareness in het bedrijf rond de regelgeving.


Het management en het personeel moeten op de hoogte zijn hoe persoonsgegevens verwerkt worden.


80% van de datalekken is intern. De integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is cruciaal.  GDPR: rechten betrokkenen

Rechten van betrokkenen!

Betrokkenen ("wiens persoonsgegevens verwerkt worden") hebben afdwingbare rechten. 


Wanneer een betrokkenen rechten uitoefent, moeten die behandeld worden! U heeft een termijn van 30 dagen om te antwoorden. 


Betrokkenen kunnen de link zijn tussen uw onderneming en de toezichthouder.