Privacybeleid

Beleid inzake gegevensverwerking.


Bij het bezoek aan deze website worden geen gegevens verwerkt behalve dan via Google Analytics. (zie onder)


Bij het invullen van het contactformulier worden uw gegevens verwerkt om met u contact te kunnen opnemen. Agap bvba treedt hier op als verwerkingsverantwoordelijke.


Wij verwerken desgevallend uw verzamelde persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst. 


Uw persoonsgegevens worden verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardige doeleinden en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Uw gegevens moeten juist zijn en worden zo nodig bijgewerkt.

Uw gegevens worden volgens een afdoend veiligheidsniveau verwerkt.

Uw gegevens zijn beschermd tegen iedere niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies.

Uw gegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt.

Uw gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.


Wij kunnen uw gegevens verwerken met als doel u te contacteren voor direct marketing. Deze verwerking is ons toegestaan vanuit het gerechtvaardigd belang. Mocht u dat niet wensen, dan kan u ons dat meedelen vanuit uw recht tot bezwaar.


De GDPR biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U kan dit recht uitoefenen via het contactformulier.

U heeft ook andere rechten als betrokkenen: recht op rectificatie - recht op gegevenswissing - recht op beperking van de verwerking - recht op overdraagbaarheid van de gegevens - recht op bezwaar - recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. U kan deze rechten uitoefenen door ons te mailen op gegevensbescherming@proximus.be. Indien voldaan aan de voorwaarden vragen wij wel u te identificeren door een kopie te verstrekken van uw identiteitskaart.


Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.


Al de verwerkers waar wij mee samenwerken, voldoen aan de voorwaarden van de GDPR verwerkt in een overeenkomst.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren:

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u contact opnemen met de CBPL, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.