Blog over de GDPR

De GDPR staat voor "General Data Protection Regulation"

 • General: Iedereen moet zich in regel stellen!
 • Data: gegevens
 • Protection: bescherming
 • Regulation: Europese wetgeving van toepassing op alle landen van de EU


 • Gegevens = persoonsgegevens
 • Bescherming = elke natuurlijke persoon heeft recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens


 • regelgeving rond het verwerken van persoonsgegevens.
 • bij het verwerken van persoonsgegevens kunnen risico's ontstaan.
 • risico's die schade kunnen berokkenen aan de betrokkenen.
 • betrokkenen: wiens persoonsgegevens verwerkt worden.
 • persoonsgegevens zijn en blijven altijd eigendom van de betrokkenen in kwestie


 • bescherming slaat op het vrijwaren van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers in de EU wiens persoonsgegevens verwerkt worden.