GDPR: Stand van zaken.

 • Kan u, vanuit de nieuwe verantwoordingsplicht, het verplichte interne register van verwerkingen voorleggen op eenvoudige vraag van de GBA?
 • Kan u, vanuit de afdwingbare rechten van betrokkene, binnen 30 dagen een rechtmatig verzoek van een betrokkene honoreren?
 • Kan u, vanuit de omgekeerde bewijslast, aantonen dat u geen inbreuken pleegt tegen de regelgeving van de GDPR?
 • Weet en beseft u dat u zich blootstelt aan sancties met mogelijk een boete, wanneer u tot drie keer toe neen geantwoord heeft op bovenstaande vragen?

Blog over de GDPR

De GDPR staat voor "General Data Protection Regulation"

 • General: Iedereen moet zich in regel stellen!
 • Data: gegevens
 • Protection: bescherming
 • Regulation: Europese wetgeving van toepassing op alle landen van de EU


 • Gegevens = persoonsgegevens
 • Bescherming = elke natuurlijke persoon heeft recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens


 • regelgeving rond het verwerken van persoonsgegevens.
 • bij het verwerken van persoonsgegevens kunnen risico's ontstaan.
 • risico's die schade kunnen berokkenen aan de betrokkenen.
 • betrokkenen: wiens persoonsgegevens verwerkt worden.
 • persoonsgegevens zijn en blijven altijd eigendom van de betrokkenen in kwestie


 • bescherming slaat op het vrijwaren van de fundamentele rechten en vrijheden van burgers in de EU wiens persoonsgegevens verwerkt worden.
Persoonsgegevens verwerken

De GDPR is regelgeving rond het verwerken van persoonsgegevens. Iedereen verzamelt en gebruikt dagelijks persoonsgegevens van contactpersonen. Elke natuurlijke persoon heeft recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens. Gebruik van persoonsgegevens van derden houdt risico's in. Deze dienen afgeschermd in een gegevensbeschermingsbeleid opdat geen schade kan berokkend worden. Teneinde betrokkenen te informeren dat hun persoonsgegevens verwerkt worden moet u een privacy policy publiceren op uw website.