Lees deze 10 belangrijke punten over de GDPR!

GDPR voor coaches

Laat mij je uitleggen op welke manier de GDPR een opportuniteit is!

Heeft u ondertussen ook al veel gehoord over de GDPR zonder dat u er mee aan de slag bent gegaan? U heeft er wat over gelezen, misschien wel een seminarie gevolgd, of een consultant veel geld betaald voor een dossier dat ergens in een kast ligt! Ergens bent u er zich wel van bewust dat u in regel moet zijn, maar de GDPR bengelt ergens helemaal onderaan op uw verlanglijstje. 

  • Bent u nog langer bereid om in de onzekerheid te leven rond de regelgeving? U merkt dat u er dagelijks mee geconfronteerd wordt en dat het meer en meer leeft bij de dagdagelijkse bedrijfsvoering. 


  • Is er dan niemand die u eindelijk eens kort en bondig kan uitleggen waarover het gaat? In begrijpelijke taal?


  • Je begrijpt er nog niet veel van en de verwarring in de media en op het internet maken dat alleen maar erger.


  • Je wil het eigenlijk wel eens definitief achter de rug hebben. Al was het maar om de huidige manier van werken te toetsen aan de regelgeving.


Is het niet de hoogste tijd om de knoop door te hakken? 
Wat als er morgen iemand klacht indient tegen uw manier van werken bij de GBA? Dan blijft u niet langer onder de radar!
Waarom nog langer persoonsgegevens verkeerd verwerken in onwetendheid wanneer ze ook juist kunnen verwerkt worden? Waardoor u bovendien verplicht wordt om eens kritisch uw bedrijfsprocessen door te lichten!


Laat mij het u uitleggen! Dat is een eerste goede stap in de juiste richting.

GDPR is voor iedereen: ook voor u!

Elk bedrijf verwerkt persoonsgegevens. Ook u als zelfstandig ondernemer of freelancer.

De contactgegevens van klanten en leveranciers. Maar ook nog veel andere persoonsgegevens waar u in eerste instantie niet aan denkt. 

Het logisch klasseren van documenten die persoonsgegevens bevatten valt onder de regelgeving van de GDPR.

Dagelijks worden persoonsgegevens verwerkt in de interne en externe communicatie.

Mails versturen en ontvangen is persoonsgegevens verwerken.

GDPR coaching

Waarom awareness?

Zelfbewustzijn rond het verwerken van persoonsgegevens vormt de basis en de start.

Op basis van de huidige bedrijfsprocessen kan een grondige analyse van verwerkingen en persoonsgegevens opgestart worden.

Deze analyse is het vertrekpunt voor het opstellen van het verplichte interne register van verwerkingen!


Als je vandaag persoonsgegevens verwerkt zoals je dat voorheen uitvoerde, dan ben je vermoedelijk niet in regel.

GDPR coaching

Alleen wanneer de mindset van alle betrokkenen aangepast wordt naar een dagelijkse toepassing van de regelgeving in de dagelijkse communicatie zal de organisatie uiteindelijk succesvol worden in het toepassen van de GDPR.